TOMASZ PINDRAL - ANTOMPIN

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY I GŁÓWNY MANAGER ZESPOŁU COPYWRITERÓW

nm10

Potencjał i predyspozycje firmy ANTOMPIN zarządzanej przez TOMASZA PINDRALA w zakresie realizacji kompleksowych usług polegających na wsparciu osób zamożnych oraz firm w zarządzaniu swoim majątkiem i kapitałem, określają między innymi ukończone przez niego następujące studia, kursy i szkolenia zawodowe:

Polska Akademia Rachunkowości w Warszawie
– kurs zawodowy
zakres: Dyrektor Finansowy

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
– studia podyplomowe
zakres: Kontroler finansowy

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
– studia podyplomowe
zakres: Analityk finansowy ryzyka kredytowego

MDDP Akademia Biznesu w Warszawie
kurs zawodowy
zakres: Akademia analityka finansowego

Minister Skarbu Państwa
Dyplom pozytywnego złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
– studia podyplomowe
zakres: Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
– studia podyplomowe
zakres: Zintegrowany system informatyczny SAP ERP

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
– studia podyplomowe
zakres: Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
– studia podyplomowe
zakres: Zarządzanie Personelem

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
– studia podyplomowe
zakres: Zarządzanie Finansami Firm

Uniwersytet Łódzki w Łodzi
– studia podyplomowe
zakres: Systemy zarządzania jakością wg norm ISO

ZETOM w Warszawie
– kurs zawodowy
zakres: Pełnomocnik Dyrektora ds. systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

ZETOM w Warszawie
– kurs zawodowy
zakres: Menedżer jakości

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
– kurs zawodowy
zakres: Asystent jakości

ZETOM w Warszawie
– kurs zawodowy
zakres: Auditor wewnętrzny

Akademia Świętokrzyska w Kielcach
– studia magisterskie
zakres: Historia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
– kurs zawodowy
zakres: Asystent rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
– kurs zawodowy
zakres: Samodzielny księgowy-bilansista

FRRWiOW
Certyfikat specjalisty ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Akademia Świętokrzyska w Kielcach
– studia magisterskie
zakres: Zarządzanie Finansami

zarządzanie firmami
doradztwo
analizy
wywiad i kontrwywiad
copywriting
pozostałe usługi